Mammalia
The Vertebrates Dendrogram

Mammalia: Dendrogram


Abbreviated Dendrogram
Mammaliformes │ └─Mammalia ├─Australosphenida │ ├─Ausktribosphenidae │ └─Monotremata └─┬─Triconodonta └─┬─Spalacotheroidea └─Cladotheria ├─Dryolestoidea └─Theria │ ├─Metatheria └─Eutheria
Contents

Overview
Mammalia
Triconodonta
Spalacotheroidea & Cladotheria
Dendrogram
References


Mammaliformes │ └─Mammalia ├─Australosphenida MH │ ├─Ausktribosphenidae │ └─Monotremata └─┬─Triconodonta MH │ ├─Gobiconodon │ └─┬─Amphilestes MH │ └─┬─Jeholodens │ └─Triconodontidae MH │ ├─Priacodon │ └─Trioracodon └─┬─Spalacotheroidea MH │ └─┬─Tinodontidae │ └─┬─Thereudontidae │ └─┬─Spalacotheriidae │ └─Barbereniidae └─Cladotheria MH ├─Dryolestoidea MH └─Theria │ ├─Metatheria └─Eutheria

checked ATW050812