Palaeos: Palaeos Mammalia
The Vertebrates Dendrogram

Mammalia: Dendrogram


Abbreviated Dendrogram
MAMMALIFORMES
|
MAMMALIA
|--Australosphenida 
| |--Ausktribosphenidae
| `--Monotremata
`--+--Triconodonta
  `--+--Spalacotheroidea
   `--Cladotheria 
     |--Dryolestoidea
     `--Theria
      |
      |--METATHERIA
      `--EUTHERIA
Contents

Overview
Mammalia
Triconodonta
Spalacotheroidea & Cladotheria
Dendrogram
References


MAMMALIFORMES
|
MAMMALIA
|--Australosphenida MH
| |--Ausktribosphenidae
| `--Monotremata
`--+--Triconodonta MH
  | |--Gobiconodon 
  | `--+--Amphilestes MH
  |   `--+--Jeholodens
  |    `--Triconodontidae MH
  |      |--Priacodon
  |      `--Trioracodon
  `--+--Spalacotheroidea MH
   | `--+--Tinodontidae
   |   `--+--Thereudontidae
   |    `--+--Spalacotheriidae
   |      `--Barbereniidae
   `--Cladotheria MH
     |--Dryolestoidea MH
     `--Theria
      |
      |--METATHERIA
      `--EUTHERIA


checked ATW050812