Metatheria
The Vertebrates Overview

Metatheria: Overview


Abbreviated Dendrogram
Mammalia │ └─Metatheria ├─Ameridelphia │ ├─Didelphimorphia │ └─Paucituberculata └─Australidelphia ├─Microbiotheria └─┬─┬─Dasyuromorphia │ └─Notoryctemorphia └─┬─Peramelina └─Diprotodontia
Contents

Overview
Metatheria

Introduction

 


checked ATW051023