Palaeos: Palaeos Metatheria
The Vertebrates Overview

Metatheria: Overview


Abbreviated Dendrogram
MAMMALIA
|
Metatheria
|--Ameridelphia
| |--Didelphimorphia 
| `--Paucituberculata 
`--Australidelphia
  |--Microbiotheria 
  `--+--+--Dasyuromorphia
   | `--Notoryctemorphia 
   `--+--Peramelina 
     `--Diprotodontia
Contents

Overview
Metatheria

Introduction

  checked ATW051023